info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Οργάνωση Τηλεοπτικών Εκπομπών

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Τομέας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Οργάνωση Τηλεοπτικών Εκπομπών

Σκοπός του μαθήματος Οργάνωση Παραγωγή Παρουσίαση Τηλεοπτικών Εκπομπών είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τις ορολογίες της τηλεόρασης και παράλληλα να αναπτύξουν τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τηλεοπτικής παραγωγής. Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να καταστούν ικανοί να περιγράφουν, αλλά και να εφαρμόζουν στην πράξη, όλα τα στάδια μιας τηλεοπτικής παραγωγής, να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν δημιουργικά τον απαιτούμενο τηλεοπτικό εξοπλισμό, να προσδιορίζουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε μια τηλεοπτική παραγωγή καθώς και να εμπεδώσουν την ομαδοσυνεργατική διαδικασία ενός τηλεοπτικού εγχειρήματος εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Στο τέλος της κατάρτισης απώτερος στόχος είναι οι σπουδαστές να έχουν ολοκληρώσει ένα τηλεοπτικό εγχείρημα ενημερωτικού χαρακτήρα που να πληροί τα επαγγελματικά πρότυπα της τηλεόρασης. Αποτελεί μάθημα  εξειδίκευσης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η τηλεόραση ως Μέσο και ως οργάνωση

 • Οι βασικές φάσεις εξέλιξης του τηλεοπτικού Μέσου στο πλαίσιο της αναλογικής και της ψηφιακής εποχής. Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της τηλεόρασης ως Μέσου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τηλεόρασης και κινηματογράφου.
 • Οι ιδιαιτερότητες του τηλεοπτικού πεδίου της Ελλάδας: βασική χαρτογράφηση.
 • Τα παραδοσιακά και τα νέα τηλεοπτικά συστήματα: επίγεια, καλωδιακή, δορυφορική και διαδικτυακή
  τηλεόραση (WEB TV, Internet Protocol Television).
 • Ο ρόλος της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης στο τηλεοπτικό πεδίο.
 • Το πλήρες οργανόγραμμα ενός τηλεοπτικού σταθμού. Επιμέρους παρουσίαση του τομέα ειδήσεων και ενημέρωσης (κατανομή τμημάτων, εργασιών και αρμοδιοτήτων).
 • Η μέτρηση της τηλεθέασης: τα βήματα της διαδικασίας, τα βασικά μεγέθη τηλεθέασης και η σημασία τους στη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς.
 • Οι μορφές της τηλεοπτικής διαφήμισης: διαφημιστικά σποτ, χορηγίες, τοποθέτηση προϊόντος.
Είδη τηλεοπτικών παραγωγών – Τηλεοπτικός Προγραμματισμός
 • Τα είδη των τηλεοπτικών παραγωγών (genres) στον τομέα της ενημέρωσης και οι ιδιαιτερότητές τους (δελτία ειδήσεων, μαγκαζίνο, εκπομπές συζήτησης, εκπομπές δημοσιογραφικής έρευνας, εκπομπές ενημερω-διασκέδασης).
 • Τα είδη των τηλεοπτικών παραγωγών (genres) στον τομέα της επιμόρφωσης (ντοκιμαντέρ κ.ά.) και της ψυχαγωγίας (σόου, τηλεπαιχνίδια, σειρές, σίριαλ, ταινίες κ.ά.): βασικά χαρακτηριστικά.
 • Απευθείας μετάδοσης και μαγνητοσκοπημένες εκπομπές: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 • Οι ζώνες προγράμματος και οι βασικές τεχνικές στον τηλεοπτικό προγραμματισμό (programming & scheduling).
Οι διαδικασίες, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό στην τηλεοπτική παραγωγή
 • Ο βασικός εξοπλισμός για μια σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή και η λειτουργία του.
 • Το επαγγελματικό τηλεοπτικό συνεργείο και η δομή του: οι ειδικότητες που περιλαμβάνει και οι επιμέρους αρμοδιότητες ανά ειδικότητα. Το ανεξάρτητο τηλεοπτικό συνεργείο (freelance television crew) και οι ιδιαιτερότητές του.
 • Το τηλεοπτικό στούντιο, το τηλεοπτικό πλατό, το control-room, η αίθουσα σύνταξης (newsroom): ιδιαιτερότητες χώρων και λειτουργίες. Η παραγωγή στο πλατό.
 • Εξωτερικές παραγωγές (παραγωγές εκτός πλατό) – Εξωτερικές μεταδόσεις: το απαιτούμενο προσωπικό και ο αναγκαίος εξοπλισμός.
 • Οι τύποι της κάμερας, τα βασικά στοιχεία και οι κυριότερες λειτουργίες τους.
 • Τα στάδια της τηλεοπτικής παραγωγής και οι εμπλεκόμενες ειδικότητες: α) Σχεδιασμός και προετοιμασία (pre-production), β) Παραγωγή (production), γ) Μεταπαραγωγή (post-production).
 • Η οργάνωση της παραγωγής (pre-production): η ιδέα, η υποβολή πρότασης, οι στόχοι, ο προϋπολογισμός, το κοινό-στόχος, η έρευνα, το εικονογραφημένο σενάριο (script & storyboard), η  συνοπτική περιγραφή του προγράμματος (outline).
 • Το τηλεοπτικό γύρισμα (shooting): α) οι διαδικασίες υλοποίησης, β) τεχνικές παραγωγής: μονοκάμερη και πολυκάμερη λήψη, γ) τα είδη των πλάνων και τα κριτήρια της σωστής επιλογής σε μια παραγωγή.
 • Οι ιδιαιτερότητες του τηλεοπτικού γυρίσματος μιας συνέντευξης.
 • Ο ήχος σε μια τηλεοπτική παραγωγή και τα είδη μικροφώνων.
 • Οι επιλογές φωτισμού σε μια τηλεοπτική παραγωγή: βασικοί κανόνες και τεχνικές.
 • Τα γραφικά, ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον σχεδιασμό τους, η σημασία τους καθώς και οι στόχοι που εξυπηρετούν σε μια τηλεοπτική παραγωγή.
 • Το μοντάζ: προετοιμασία, στόχοι και καλές πρακτικές.
 • Οι προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής παραγωγής.
Τηλεοπτική Δημοσιογραφία & Ενημέρωση
 • Οι ιδιαιτερότητες της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Τα χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής ενημέρωσης (Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ έντυπης, ραδιοφωνικής, διαδικτυακής και τηλεοπτικής δημοσιογραφίας).
 • Η ορολογία του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, βασισμένη στην προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
 • Η σκαλέτα μιας ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπής (δελτίου ειδήσεων, ενημερωτικού μαγκαζίνο, εκπομπής ενημερω-διασκέδασης).
 • Δελτία ειδήσεων: προετοιμασία, καθορισμός ημερήσιας θεματολογίας (agenda-setting).
 • Η διαδικασία του τηλεοπτικού ρεπορτάζ (η ανάθεση ή η ανεύρεση θέματος, η δημοσιογραφική έρευνα, οι πηγές, η επεξεργασία του υλικού, η σύνταξη της οπτικοακουστικής είδησης, η μετάδοση).
 • Το τηλεοπτικό γύρισμα στο δρόμο με στόχο την ενημέρωση / Το τηλεοπτικό συνεργείο μαζί με το δημοσιογράφο στο δρόμο. Έκτακτα γεγονότα, βίαια γεγονότα. Απευθείας εξωτερικές μεταδόσεις.
 • Τεχνικές και κανόνες γραφής στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
 • Η τηλεοπτική συνέντευξη στα διάφορα είδη τηλεοπτικών εκπομπών (genres): τα βήματα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής συνέντευξης.
 • Η παρουσίαση μιας τηλεοπτικής εκπομπής: η προετοιμασία και οι αρχές μιας επιτυχημένης παρουσίασης.
 • Τα στοιχεία που συγκροτούν μια ολοκληρωμένη σκαλέτα ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπής (δελτίου ειδήσεων, ενημερωτικού μαγκαζίνο, εκπομπής ενημερω-διασκέδασης).