info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Επιχειρηματικότητα

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης για μια νέα επιχείρηση που προσπαθεί να ξεκινήσει και να εδραιωθεί στο χώρο, είναι να επιλέξει την καλύτερη και πιο συμφέρουσα πηγή χρηματοδότησης. Οι πηγές για χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμες σε νέες επιχειρήσεις, είναι:

Περισσότερα

Δάνειο από Τράπεζα

Ο πιο γνωστός (αλλά δύσκολος πλέον) τρόπος χρηματοδότησης, με σοβαρές συνέπειες όμως στην περίπτωση αποτυχίας της επένδυσης. Δύο κατηγορίες δανείων για την της επιχειρηματικότητας:
• Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης: Για την βελτίωση της ρευστότητας σε μια νέα επιχείρηση. Μικρή διάρκεια αποπληρωμής.
• Μακροπρόθεσμα Δάνεια : Για επένδυση στην υλικοτεχνική υποδομή της επιχείρησης. Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.

Επιχειρηματικά Κεφάλαια

Ο επενδυτής αποκτά κομμάτι του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την χρηματοδότηση. Πρόκειται για επενδύσεις υψηλής απόδοσης αλλά και υψηλού κινδύνου, και γι’ αυτό το λόγο ο επενδυτής:

 1. Παρέχει μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση
 2. Μοιράζεται τον κίνδυνο αλλά και τα κέρδη
 3. Παρέχει στρατηγικές, οργανωτικές και διοικητικές συμβουλές λόγω εμπειρίας από άλλες επενδύσεις
 4. Δικτυώνει την νέα επιχείρηση με πελάτες και αναζητά συμμάχους και νέους επενδυτές.
 5. Δίνει ένα κύρος στην νέα επιχείρηση οπότε ανοίγει το δρόμο και στην τραπεζική χρηματοδότηση
Ιδιώτες Επενδυτές

Εύποροι ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε νέους επιχειρηματίες. Όχι και τόσος διαδεδομένος τρόπος χρηματοδότησης στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα όπως το εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος επενδυτής:
• Έχει μεγάλη εμπειρία από τις δικές του επιχειρήσεις και είναι ιδιαίτερα δραστήριος
• Παρέχει κεφάλαια και συμβουλευτική υποστήριξη με αντάλλαγμα μετοχικά κεφάλαια της νέας επιχείρησης

Factoring

Τριμερής συνεργασία μεταξύ της νέας επιχείρησης, των προμηθευτών της επιχείρησης και του εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού σύμβουλου (Factor) που αναλαμβάνει:

 1. χρηματοδότηση της επιχείρησης έως το 90% της αξίας των απαιτήσεων
 2. αξιολόγηση των πιστοληπτικών ικανοτήτων των πελατών της νέας επιχείρησης
 3. λογιστική παρακολούθηση της νέας επιχείρησης (Διαχείριση και εισπράξεις τιμολογίων)

Το factoring «νοικοκυρεύει» μια επιχείρηση έτσι ώστε ο νέος επιχειρηματίας να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ανάπτυξη της. Αυτά έχουν όμως ένα κόστος ως παροχή υπηρεσιών, κάτι που όμως συμφωνείται στην αρχή της συνεργασίας.

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

Πρόκειται για «τεχνολογικά πάρκα» που παρέχουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, επί πληρωμής. Πιο αναλυτικά:

 1. Παρέχουν εξοπλισμό, γραμματειακή υποστήριξη, συμβουλές.
 2. Προτείνουν προμηθευτές και πελάτες από το διευρυμένο δίκτυο τους
 3. Βοηθούν να αναπτυχθεί η νέα επιχείρηση ώστε, η ιδέα και το προϊόν της να προσελκύσει έναν επενδυτή με επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Για να μπει όμως κάποια νέα επιχείρηση σε ένα τεχνολογικό πάρκο, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, όπως:

 1. Το προϊόν της νέας επιχείρησης να είναι «φρέσκο»
 2. Να υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του businessplan κλπ
 3. Η διοίκηση της επιχείρησης να έχει εμπειρία, αφοσίωση, ποιότητα και άλλα προσόντα
 4. Να υπάρχουν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις του τεχνολογικού πάρκου
 5. Το προϊόν να έχει την δυνατότητα να επεκταθεί σε άλλες αγορές
 6. Να υπάρχει δομημένο πλάνο διαφήμισης

Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Εταιρεία που ξεκίνησε από «Τεχνολογικό Πάρκο»: Forthnet

Leasing

Αγορά υλικοτεχνικής υποδομής από εταιρεία leasing και μίσθωση στον νέο επιχειρηματία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος της περιόδου, ο επιχειρηματίας μπορεί να αγοράσει αυτό που μισθώνει, ή να ανανεώσει το μισθωτήριο. Τα πλεονεκτήματα:

 1. Καλύτεροι όροι αγοράς εξοπλισμού ή ακινήτου λόγω άμεσης εξόφλησης τοις μετρητοίς
 2. Τα μισθώματα θεωρούνται δαπάνες οπότε μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα
 3. Αποφεύγουμε τη δέσμευση κεφαλαίων
 4. Οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο
 5. Η διάρκεια του leasing κανονίζεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του μισθωτή
 6. Καλύτερος ισολογισμός για την εταιρεία, συνεπώς αύξηση της πιστοληπτικής εικόνας του μισθωτή, κλπ
ΕΣΠΑ

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητα του, αλλά πρώτα επενδύεις με δικά σου κεφάλαια και μετά παίρνεις την χρηματοδότηση οπότε, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για νέες επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους από τους λοιπούς τρόπους χρηματοδότησης.
Καθώς η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική, μπορεί η όλη υπόθεση να ανατεθεί σε ειδικευμένα γραφεία συμβούλων, ώστε η όλη επένδυση να ολοκληρωθεί σωστά και χωρίς κόπο.
Οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους που ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο φάκελος να είναι έτοιμος και άρτιος για να υπάρχουν ελπίδες για την χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης ή φοροαπαλλαγές(συνήθως κατά 40-60%), με προαπαιτούμενο τα εξοφλημένα παραστατικά των δαπανών, τα οποία εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους.

Ομογένεια

Με την κρίση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, οι Έλληνες της ομογένειας έχουν δραστηριοποιηθεί και επενδύουν στους νέους επιχειρηματίες του Ελλαδικού χώρου. Μπείτε στο http://www.hellenicaward.com και δείτε πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.

Καλή επιτυχία!!

Λιγότερα

Τα βήματα για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης

Με σωστό σχεδιασμό και μια δόση αισιοδοξίας, ένας νέος σήμερα μπορεί να πετύχει στην δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Χρειάζονται όμως και τα σωστά βήματα για την επιτυχία αυτή και παρακάτω σου αναλύουμε τον τρόπο που θα «βαδίσεις» σε αυτό το δρόμο.

Περισσότερα

Η Ιδέα

Πάνω απ’ όλα η ιδέα και πως θα υλοποιηθεί. Θα πρέπει να σκεφτείς διάφορα πράγματα που σου έφεραν την ιδέα στην οποία έχεις καταλήξει, όπως οι τάσεις της αγοράς, τα ενδιαφέροντά σου, τι ακούς και τι βλέπεις γύρω σου.
Θα πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου αλλά και άτομα πιο έμπειρα από σένα, κατά πόσο μπορεί η ιδέα αυτή να υλοποιηθεί. Ανταπόκριση στην αγορά θα υπάρχει; Θα μου φέρει κέρδη; Είμαι ικανός να στήσω την επιχείρηση και αν κάποιος άλλος το δοκίμασε στο παρελθόν και με τι αποτέλεσμα;
Αν οι απαντήσεις σε οδηγούν σε μια δόση ελπίδας ότι η επιχείρηση θα πετύχει, τότε go for it!

Η Έρευνα

Αυτό που θέλεις να κάνεις έχει αγοραστικό κοινό; Θα πρέπει να ψαχτείς αρκετά. Να βρεις άλλες εταιρείες με το ίδιο ή παρεμφερές προϊόν και ρώτα τον εαυτό σου: τι θα κάνει το δικό μου προϊόν που δεν κάνει του ανταγωνιστή; Τι είναι το κάτι παραπάνω που θα προσελκύσει το πελάτη σε μένα; Για να ανταγωνιστώ το «φτασμένο» προϊόν τι πρέπει να κάνω;
Θα προσφέρω κάτι που δεν έχει ο ανταγωνισμός! «Με κάθε αλλαγή λαδιών αυτοκινήτου, δωρεάν τεχνικός έλεγχος 20 σημείων» για παράδειγμα.
Αν θέλεις να απευθυνθείς σε μικρή αγορά ή συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, πρέπει να σκεφτείς πως θα δημιουργήσεις τη ζήτηση και πως θα ξεπεραστούν οι μέχρι τώρα δυσκολίες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς.
Έρευνα στο διαδίκτυο, σε περιοδικά και σε καταλόγους τύπου Χ.Ο. θα σε βοηθήσουν, όπως και οι συμβουλές από επαγγελματίες με εμπειρία στον χώρο που θα απασχοληθείς.

Το Όνομα

Αφιέρωσε χρόνο και σκέψη για να καταλήξεις στο όνομα που θα εκφράσει το επιχειρηματικό σου όνειρο. Σίγουρα, το όνομα από μόνο του δεν θα φέρει την επιτυχία, αλλά ένα όνομα που είναι απλό, «πιασάρικο» και προφέρεται εύκολα, βοηθάει στην επικοινωνία.
Όταν καταλήξεις στο όνομα, δες αν δεν είναι ήδη κατοχυρωμένο και μην το αναφέρεις πουθενά μέχρι να το κατοχυρώσεις.

Το Σχέδιο

Είναι σημαντικό να καταστρώσεις ένα πετυχημένο businessplan. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές, πόσο κεφάλαιο θα χρειαστείς, τι υλικοτεχνική υποδομή χρειάζεσαι για αρχή και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσεις. Αν είσαι οργανωτικός, θα γλιτώσεις χρόνο και χρήμα.
Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι τα πρώτα σου βήματα στην επιχείρησή σου. Επιχειρήσεις που ξεκίνησαν με δομημένο σχέδιο, ήταν κατά 50% πιο πετυχημένες από άλλες που δεν είχαν.

Η Κατοχύρωση

Επειδή η ιδέα σου είναι μοναδική και το όνομα και η υπηρεσία εξίσου μοναδική, πρέπει να την κατοχυρώσεις. Έχεις σχεδιάσει ιστοσελίδα, κατοχύρωσε το domain name. Αν το προϊόν είναι πρωτότυπο, απευθύνεσαι στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την Ελλάδα και στο World Intellectual Property Organization παγκόσμια. Στη περίπτωση που το σήμα (logo) είναι πρωτότυπο απευθύνεσαι στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και για πνευματικά δικαιώματα σε συμβολαιογράφο.

Οι Συνεργάτες

Αναζήτησε προσεχτικά τους πρώτους συνεργάτες σου. Ένας καλός δικηγόρος και ένας καλός λογιστής , που θα σε βοηθήσουν στην νομική υπόσταση της εταιρείας, στους περιορισμούς που ίσως υπάρχουν, στις άδειες λειτουργίας που ίσως χρειάζονται κοκ.
Όταν η εταιρεία σου θα έχει και τα πρώτα κέρδη θα αναζητήσεις και έναν καλό τραπεζίτη.

Ο Χώρος

Για οικονομία, μπορείς να ξεκινήσεις στήνοντας ένα γραφείο στο σπίτι. Αν αυτό δεν βολεύει, υπάρχουν επιλογές για συστέγαση με κάποιους άλλους, όπου θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος και εξοπλισμός για τις συναντήσεις σου και για να υποδέχεσαι πελάτες και επενδυτές.
Όσο μεγαλώνει η επιχείρηση, θα αναζητήσεις το δικό σου χώρο με τη δική σου διαμόρφωση και τη δική σου φιλοσοφία. Μπορείς να το κάνεις στην αρχή εύκολα και οικονομικά, με μεταχειρισμένο εξοπλισμό και έξυπνη διακόσμηση. Όταν ανοίξει η δουλειά, θα μπορέσεις να επενδύσεις περισσότερα.

Το Budget

Ξεκινάς χαμηλά και αποφεύγεις περιττά έξοδα. Θα υπάρξουν άλλα που δεν τα περίμενες ή δεν τα είχες προβλέψει.
Αν χρειάζεσαι βοήθεια, ψάξε για φοιτητές που ζητούν πρακτική άσκηση.
Ανέθεσε δουλειές που δεν προλαβαίνεις σε άλλη εταιρεία, αν σου είναι πιο οικονομικό

Οι Χρηματοδότες

Αν η ιδέα σου και το πλάνο σου είναι φρέσκο, πιθανόν να σε προσεγγίσουν άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν στο προϊόν. Είναι ένας τρόπος να αυξήσεις το κεφάλαιό σου.
Ένας άλλος τρόπος είναι τα δάνεια, κυρίως τα επιχειρηματικά κεφάλαια που επενδύονται σε νέες επιχειρήσεις από εταιρείες. Μάθε όμως για τους περιορισμούς και τους όρους που θέτουν.

Το Προϊόν

Μπορεί να είναι μια υπηρεσία, μπορεί και κάτι χειροπιαστό. Αυτό που θα δείξεις σε πιθανούς επενδυτές θα πρέπει να είναι λειτουργικό και όχι απαραίτητα τέλειο αφού δεν υπήρξαν οι πόροι να το τελειοποιήσεις.
Θα δείχνει όμως το σκοπό της ιδέας σου και πως μπορείς να ξεπεράσεις τον ανταγωνισμό.

Η Προώθηση

Το προϊόν είναι έτοιμο και ο κόσμος πρέπει να το γνωρίσει. Σκέψου πώς να το προωθήσεις στο αγοραστικό κοινό έτσι ώστε να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τον προϋπολογισμό που έχεις θέσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα socialmedia και να πλησιάσεις ανθρώπους της αγοράς που θα είναι πρόθυμοι να ακούσουν την ιδέα σου.

Λιγότερα

Acknowledged Institute by Swiss Approval International

SWISS APPROVAL INSTITUTE