info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Λογιστική Ξενοδοχ Επιχειρήσεων

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Τομέας Τουρισμού και Επισιτισμού

Λογιστικές Εφαρμογές Ι - Λογιστική Ξενοδοχ. Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος Λογιστική Ξενοδοχ Επιχειρήσεων είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι καλή γνώση για να διαχειρίζονται σωστά τις εργασίες μίας ξενοδοχειακής μονάδας, ώστε κάθε στιγμή να γνωρίζουν τη θέση κάθε στοιχείου (λογαριασμού) Ενεργητικού, Παθητικού και της καθαρής θέσης μονάδας, το σύνολο των δαπανών με το οποίο επιβαρύνεται για κάθε εμπόρευμα η επιχείρηση, της οικονομικής θέσης της επιχείρησης κάθε στιγμή. Επίσης, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν το συνολικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) σε όσο το δυνατόν βραχύτερα διαστήματα, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης της επιχείρησης, τα στοιχεία ενός ενιαίου διαχειριστικού ελέγχου του ταμείου, της αποθήκης κλπ.

Ακόμα, στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι γνώσεις ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν πρακτικά συστήματα για τον έλεγχο των καταναλώσεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Ο σωστός προσδιορισμός των τιμών κόστους, όπως διδάσκεται με το παραπάνω μάθημα,  θα δώσει στους καταρτιζόμενους την ευκαιρία να μάθουν να χαράσσουν ρεαλιστική πολιτική τιμών πώλησης των προϊόντων και να ελέγχουν τη κατανάλωση, σαν μελλοντικά στελέχη των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Έννοια και σκοπός της Λογιστικής
2. Ενεργητικό – Παθητικό – Καθ. Θέση – Λογαριασμός
3. Απογραφή – Ισολογισμός
4. Εμφάνιση και λειτουργία λογαριασμών
5. Διπλογραφική διατύπωση οικονομικών εξελίξεων
6. Λογιστικά βιβλία (Ημερολόγιο, Καθολικό, Βιβλία τάξης, Υποχρεωτικά βιβλία κατά τον Εμπορικό Κώδικα, ΚΦΣ)
7. Έλεγχος εγγράφων


8. Δαπάνη, έξοδα, έσοδα, κύκλος εργασιών, πρόσοδος
9. Συγκέντρωση λογαριασμών Αποτ/των
10. Λογαριασμός Εμπορεύματα
11. Αποσβέσεις – Τρόποι και μέθοδοι αποσβέσεων
12. Γενικά περί χρεωστών – Επισφαλείς και ανεπίδεκτοι εισπράξεως χρεώστες
13. Απογραφή τέλους χρήσης. Παραδείγματα: διαφορές απογραφής – εγγραφές τακτοποίησης
14. Συγκέντρωση αποτελεσμάτων, αποτελέσματα χρήσης


15. Σύνταξη ισολογισμού (γενικά – συμπληρωματικά)
16. Λογαριασμοί αντίθετοι ή αρνητικοί:
17. Λογαριασμοί γραμματίων
18. Λογαριασμοί τάξης
19. Λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα
20. Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Τα ξενοδοχεία ανάλογα με τη νομική τους μορφή (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)
2. Εγγραφές σύστασης
3. Λογιστικό σχέδιο
4. Έξοδα – αγορές – πληρωμές
5. Λογιστικές εγγραφές ξενοδοχειακές επιχειρήσεων

Γ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Εισαγωγή στις βασικές (κλασσικές) μεθόδους τιμών κόστους
2. Η διάρθρωση της τουριστικής επιχείρησης και η επίδραση της στην επιλογή του συστήματος. Τεχνικές βάσεις, διαδοχικές βάσεις (λογιστικό σχέδιο, κατανομή εξόδων, παραγωγικά τμήματα, υποδιαίρεση της επιχείρησης, καθορισμός των τμημάτων παραγωγής, κατανομή δαπανών, καθορισμός γενικών εξόδων, υπολογισμός τιμών κόστους, βασικό κόστος των προϊόντων, αποκλίσεις στο πρότυπο κόστος, αξιοποίηση των αποκλίσεων).


3. Υποδιαίρεση της επιχείρησης σε ομοιογενή τμήματα
4. Καθορισμός της κατανομής των δαπανών στα τμήματα μίας επιχείρησης τουριστικής δραστηριότητας.
5. Υπολογισμός των τιμών κόστους μονάδας προϊόντος (τμήματος πωλήσεων).
6. Εφαρμογή της μεθόδου του άμεσου κόστους ενός παρασκευάσματος
7. Προϋπολογιστικός έλεγχος των πωλήσεων και του κόστους διαχείρισης
8. Οργάνωση τμήματος προμηθειών. Προσδιορισμός αναγκών σε προμήθειες


9. Έλεγχος τιμολογίων και αιτήσεων προμηθευτών. Δελτία εισαγωγής – εξαγωγής υλικών και έλεγχος
10. Παραστατικά στοιχεία πωλήσεων στα διάφορα τμήματα
11. Ασκήσεις επί των βασικών παρασκευών εδεσμάτων
12. Έλεγχος ποτών στα τμήματα καταναλώσεων με κύριο τμήμα το Μπαρ
13. Λογιστική παρακολούθηση και έλεγχος των πωλήσεων του Μπαρ
14.Ημερήσια στοιχεία και πληροφορίες, εβδομαδιαία – μηνιαία-ετήσια αποτελέσματα