info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Εφαρμογών Πληροφορικής – Δεξιότητες

Ο απόφοιτος του Swiss Approval Institute ΙIEK θα καταστεί ικανός να

Διαχειριζεται

το λογισμικό των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

Διαχειριζεται

το σύστημα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

Διαχειριζεται

επαρκώς το σύστημα βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

διαχειριζεται

το λογισμικό των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.

Acknowledged Institute by Swiss Approval International

SWISS APPROVAL INSTITUTE