info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Γενική Λογιστική ΙΙ

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Γενική Λογιστική ΙΙ

Το μάθημα Γενική Λογιστική ΙΙ έχει ως σκοπό να εισάγει τους καταρτιζόμενους στις μεθόδους τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων και στον υπολογισμό του Αποτελέσματος Χρήσης με βάση τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν τις αρχές αυτές στην τήρηση και λειτουργία του λογιστικού τμήματος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Είναι δε μάθημα βασικής κατάρτισης με το οποίο οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις – ικανότητες – δεξιότητες για την ειδικότητά τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Λογιστικά συστήματα

 • Κλασσικό σύστημα
 • Συγκεντρωτικό σύστημα
 • Σύστημα Ημερολογίου – Καθολικού
 • Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών των Ε.Λ.Π (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)
 • Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα (Οργανικά και Έκτακτα)

Αποσβέσεις

 • Έννοια – Λειτουργία – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Εγγραφές Αποσβέσεων

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

 • Αποτίμηση παγίων
 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Αποτίμηση απαιτήσεων, υποχρεώσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένα σε ξένο
 • Νόμισμα

Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης και Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)

 • Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος Χρήσης
 • Προσδιορισμός Μερικού Αποτελέσματος Χρήσης
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών μέσω της ομάδας 8
 • Προσδιορισμός Ολικού Αποτελέσματος Χρήσης
 • Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Λογιστική υποκαταστημάτων

 • Έννοια και Βιβλία υποκαταστήματος
 • Λογιστική Υποκαταστήματος

Στοιχεία αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως

 • Λειτουργία λογαριασμών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων

 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Μηχανογραφική έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων

Αριθμοδείκτες

 • Κατηγορίες και ανάλυση αριθμοδεικτών