info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Τομέας Τουρισμού και Επισιτισμού

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Στόχος του μαθήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι είναι η μετάδοση γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης προσωπικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των σαφών ιδιαιτεροτήτων του κλάδου, όπου η διάθεση και η όλη στάση των εργαζομένων έχει πολύ πιο άμεση επίπτωση στην ποιότητα του παραγόμενου έργου (υπηρεσιών) απ’ ότι σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικών μονάδων. Επίσης, απαραίτητη είναι η εκμάθηση τεχνικών σε θέματα οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των λειτουργιών των σημαντικότερων τμημάτων τους.

Όπως είναι γνωστό, η παροχή εξυπηρετήσεων, ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και γενικότερα στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών), εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τον ανθρώπινο παράγοντα για τη δημιουργία των κατάλληλων ανέσεων, διευκολύνσεων, και κυρίως διάθεσης μέσω σωστής ανθρώπινης επαφής. Συχνά μάλιστα, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό έχει μεγαλύτερη σημασία από τα τεχνικά μέσα που διατίθενται. Πρωταρχικής σημασίας επομένως για τη σωστή διαχείριση των εργαζομένων σε κάθε οικονομική μονάδα είναι η διοίκηση προσωπικού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Αναγκαιότητα του αποτελεσματικού «διοικείν» και της διοικητικής θεωρίας.

2. Η επιχείρηση σαν πεδίο δράσης της διοικητικής επιστήμης (management):

 • Τα διοικητικά στελέχη και τα διάφορα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας
 • Οι λειτουργίες (δραστηριότητες) του διοικητικού στελέχους

3. Σχεδιασμός – Προγραμματισμός:

 • Έννοια και αντικείμενο του σχεδιασμού – προγραμματισμού
 • Η σημασία του σχεδιασμού – προγραμματισμού
 • Τα βήματα του σχεδιασμού – προγραμματισμού
 • Βασικοί τύποι προγραμμάτων

4. Αντικειμενικοί σκοποί ή στόχοι της επιχείρησης (M.B.O.):

 • Ιδιότητες και είδη στόχων
 • Διοίκηση με βάση τους αντικειμενικούς σκοπούς
5. Διαδικασία λήψης αποφάσεων:
 • Τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Η ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων

6. Οργάνωση:

 • Έννοια και φύση της οργάνωσης
 • Τυπική και άτυπη οργάνωση
 • Τμηματοποίηση και μορφές αυτής

7. Σχέσεις εξουσίας και ανάθεση δραστηριοτήτων:

 • Μέθοδοι μεταβίβασης εξουσίας και ευθύνης
 • Το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα εξουσίας

8. Στελέχωση:

 • Ο σκοπός και η φύση της στελέχωσης
 • Οι διαδικασίες της στελέχωσης πριν και μετά την πρόσληψη προσωπικού
9. Διεύθυνση και Ηγεσία:
 • Αντικείμενο της Διεύθυνσης και Ηγεσίας
 • Ηγετική συμπεριφορά και τρόποι ηγεσίας

10. Υποκίνηση – δραστηριοποίηση:

 • Έννοια της υποκίνησης και δραστηριοποίησης
 • Θεωρίες υποκίνησης

11. Επικοινωνία:

 • Έννοια, σημασία και διαδικασία της επικοινωνίας
 • Τρόποι και μέθοδοι επικοινωνίας

12. Η λειτουργία του διοικητικού ελέγχου:

 • Η βασική διαδικασία του ελέγχου

13. Τεχνικές ελέγχου

14. Κατηγορίες και προδιαγραφές (βάσει ΕΟΤ) των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα

15. Χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων (πελάτες, αγαθά και υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό, οργανωτική δομή των ξενοδοχείων)

16. Οργάνωση και προσωπικό των ξενοδοχείων:

 • Τμηματοποίηση ξενοδοχείων
 • Τα κυριότερα τμήματα/ διευθύνσεις
 • Τα διάφορα στελέχη των ξενοδοχείων και τα καθήκοντα της άμεσης εποπτείας τους

17. Περιγραφή των λειτουργιών των κυριότερων τμημάτων/ διευθύνσεων ενός ξενοδοχείου.

18. Ειδικά θέματα ξενοδοχείων:

 • Ξενοδοχειακή πολιτική (προσωπικό, τιμές, αγορές, διαφήμιση, άλλες λειτουργίες)
 • Διοίκηση ποιότητας (η έννοια της υπηρεσίας και ο καθορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, προβλήματα και αιτίες κακής ποιότητας υπηρεσιών, στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών)
 • Συστήματα επικοινωνίας με τους πελάτες (έρευνα βαθμού ικανοποίησης του πελάτη).
 • Διοίκηση Ομάδων