info.kek@swissapproval.academy +30 210 55 62 081 +30 211 10 23 900

Διοίκηση Επιχειρήσεων II

Swiss Approval Institute IIEK –  Acknowledged Institute by Swiss Approval International – Τομέας Τουρισμού και Επισιτισμού

Διοίκηση Επιχειρήσεων II

Στόχος του μαθήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων II είναι η μετάδοση γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης προσωπικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των σαφών ιδιαιτεροτήτων του κλάδου, όπου η διάθεση και η όλη στάση των εργαζομένων έχει πολύ πιο άμεση επίπτωση στην ποιότητα του παραγόμενου έργου (υπηρεσιών) απ’ ότι σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικών μονάδων. Επίσης, απαραίτητη είναι η εκμάθηση τεχνικών σε θέματα οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των λειτουργιών των σημαντικότερων τμημάτων τους.

Όπως είναι γνωστό, η παροχή εξυπηρετήσεων, ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και γενικότερα στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών), εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τον ανθρώπινο παράγοντα για τη δημιουργία των κατάλληλων ανέσεων, διευκολύνσεων, και κυρίως διάθεσης μέσω σωστής ανθρώπινης επαφής. Συχνά μάλιστα, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό έχει μεγαλύτερη σημασία από τα τεχνικά μέσα που διατίθενται. Πρωταρχικής σημασίας επομένως για τη σωστή διαχείριση των εργαζομένων σε κάθε οικονομική μονάδα είναι η διοίκηση προσωπικού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγικές έννοιες:

 • Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη σύγχρονη επιχείρηση
 • Ανθρώπινη συμπεριφορά, έννοια αυτής και η σημασία της στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης
 • Κίνητρα ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο
 • Η ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων μέσα στην επιχείρηση
 • Βασικοί κανόνες και αρχές των ανθρώπινων σχέσεων

2. Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

 • Ποικιλία και διαθεσιμότητα ανθρώπων για πρόσληψη
 • Τρόποι προσέλκυσης του νέου προσωπικού

3. Επιλογή προσωπικού:

 • Διαδικασία και στάδια επιλογής του προσωπικού

4. Η εκπαίδευση του προσωπικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

 • Σκοπός και αναγκαιότητα της εκπαίδευσης
 • Η εκπαίδευση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους
 • Ο ρόλος και οι ευθύνες των διευθυντικών στελεχών
 • Προγράμματα και μέθοδοι εκπαίδευσης
 • Τα στάδια και τα μέσα της οργανωμένης εκπαίδευσης
 • Η εκπαίδευση στα διάφορα τμήματα
 • Τα πλεονεκτήματα και οι επιδράσεις της εκπαίδευσης

5. Συστήματα αμοιβών στα ξενοδοχεία:

 • Οι μισθοί στη ξενοδοχειακή επιχείρηση σε σχέση με τους άλλους τομείς
 • Καθορισμός των ανεκτών επιπέδων αμοιβών
 • Καθορισμός της αξίας μίας θέσης εργασίας
 • Διάφορα ωφελήματα και συμπληρωματικές παροχές

6. Αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού στα ξενοδοχεία:

 • Γενικές έννοιες για την αξιολόγηση της απόδοσης
 • Εφαρμογές της αξιολόγησης απόδοσης
 • Τεχνικές αξιολόγησης απόδοσης
 • Προβλήματα που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση της απόδοσης

7. Βελτίωση του ηθικού και παρακίνηση των εργαζομένων:

 • Το ηθικό ως μέτρο των ανθρώπινων σχέσεων
 • Υποκινητικοί παράγοντες και θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων
 • Μέτρηση του ηθικού
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το ηθικό στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

8. Η εφαρμογή του management στα ξενοδοχεία:

 • Τι είναι management – manager
 • Αποτελεσματικό και αποδοτικό Management
 • Εργασιακοί ρόλοι του manager
 • Το εργασιακό άγχος και η αντιμετώπισή του

9. Η παραγωγικότητα εργασίας και οι τρόποι αύξησης της στις ξενοδοχειακές μονάδες:

 • Η ελληνική πραγματικότητα
 • Μέτρηση της παραγωγικότητας εργασίας στα ξενοδοχεία
 • Η παραγωγικότητα εργασίας στα ελληνικά ξενοδοχεία
 • Μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας