ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ΚΔΒΜ SWISS APPROVAL INSTITUTE υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο:

«ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

σύμφωνα με την Απόφαση 46557/2024 της Υφυπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3350/12.06.2024) για την έγκριση Ειδικού Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων). Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών σε Μηχανήματα Έργου (M.E.) συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr.

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος:

α) η εκπαίδευση ικανού ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή όλων των βασικών γνώσεων, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να χρησιμοποιεί άμεσα, σωστά, παραγωγικά και κυρίως με ασφάλεια τα αναφερόμενα Μ.Ε.,

β) η αποδοτική και ασφαλής εκτέλεση των επιχειρησιακών διεργασιών που εκτελούνται με τα ως άνω Μ.Ε. σε βιομηχανικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους εργασίας όπου απαιτείται η διαχείριση φορτίων,

γ) η μείωση των ατυχημάτων που οφείλεται στην έλλειψη της κατάλληλης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας

από το προσωπικό – χειριστές Μ.Ε.,

δ) η ενίσχυση της αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας στο τομέα της χρήσης των Μ.Ε.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να είναι άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι γυμνασίου).
  • Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 12 ωρών με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης και πρακτική άσκηση 60 ωρών με εκπαίδευση από επαγγελματίες του χώρου και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα έως 8 ατόμων.

Στο τέλος της κατάρτισης ακολουθεί αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω εξετάσεων (θεωρία και πρακτική). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος και Πιστοποίηση προσόντων από τον διεθνή οργανισμό διαπίστευσης SWISS APPROVAL.

 

Για να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και τη διαδικασία εγγραφής, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 – 5562081 ή στο email: info.kek@swissapproval.academy

    Τα πεδία με το * είναι υποχρεωτικά

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του Swiss Approval Institute.